Preloader image

Huurhuizen moeten vanaf 2030 minimaal energielabel D hebben

Niet alleen woningbouwverenigingen, maar ook particuliere en commerciële investeerders vallen onder de verplichting om uiterlijk in 2030 alle energielabels E, F en G voor woningen uitgefaseerd te hebben. Zonder energielabel D of beter, mogen de woningen vanaf 2030 niet meer verhuurd worden. In Nederland staan...

Het is 2 voor 12 voor kantoren zonder energielabel C

Uit onderzoek van de “taskforce label A” blijkt dat 72% van alle label-C plichtige kantoren nog niet over een energielabel C beschikt. De tijd begint te dringen. Afhankelijk van uw kantoor stopt het niet alleen bij het vaststellen van een energielabel. Als er namelijk bij...

RVV-V eerder dicht door afschaffen verhuurverheffing

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarin u nog verhuurderheffing betaalt en de RVV kunt gebruiken.   Wilt u...

Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen

De herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen maakt deel uit van het Fit-for-55-pakket, welke invulling geeft aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van tenminste netto 55% in 2030 t.o.v. 1990 en klimaatneutraliteit in 2050. Ook de Renovatiegolf mededeling is hierin voorzien. De Renovatiegolf mededeling beoogt...

RVO ontwikkeld GIS-viewer voor kantoren in Nederland

In de GIS-viewer zijn alle kantoren in Nederland in kaart gebracht. Ook is daarbij naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting.   De al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer meegenomen. Hiermee is de GIS-viewer dus een hulpmiddel voor zowel kantooreigenaren als...