Preloader image

Kabinet zet subsidieregeling voor energieadvies MKB per direct en tijdelijk stop

 

Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. De SVM is in 2021 in het leven geroepen om MKB’ers ondersteuning te bieden bij de kosten voor energieadvies.

 

Het kabinet heeft besloten om de regeling nu tijdelijk stop te zetten zodat de regeling in een nieuwe jas kan worden gestoken met strengere kwaliteitseisen. Hiermee wordt verder oneigenlijk verbruik voorkomen en kan de regeling worden verbeterd om MKB’ers beter te ondersteunen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Dit is te lezen in een nieuwsartikel op rijksoverheid.nl en in de bijbehorende kamerbrief.

 

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is een subsidieregeling die MKB’ers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen de mogelijkheid geeft om 80% van de kosten voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen gesubsidieerd te krijgen voor in totaal een maximum van € 2.500. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.

 

Oneigenlijk gebruik

Het kabinet vindt het belangrijk om MKB’ers te blijven ondersteunen bij de klimaat- en energietransitie. Tegelijkertijd constateert het kabinet ook dat de regeling in de huidige vorm niet het gewenste effect heeft omdat enkele partijen, die zich energie adviseur noemen, momenteel op oneigenlijke wijze gebruikmaken van de laagdrempeligheid van de regeling waardoor MKB’ers niet goed worden geholpen met verduurzaming.

 

Aanpassen regeling

Het kabinet heeft daarom besloten om de regeling per direct tijdelijk te sluiten. Het is vanaf 14 juli niet meer mogelijk om nieuwe subsidieaanvragen in te dienen, dit is ook terug te vinden in de staatscourant. Het blijft wel mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor kosten voor subsidiabele activiteiten die zijn verricht voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen die door MKB’ers zijn gemaakt vóór 14 juli 2022. Gelet op de grote maatschappelijke waarde van energiebesparing, ook in het licht van de situatie op de energiemarkten, onderzoekt het kabinet hoe de regeling zo snel mogelijk en bij voorkeur dit najaar weer open kan. Het doel is om de regeling nog steeds eenvoudig te houden voor het MKB, maar in elk geval strengere eisen te stellen aan de adviseurs en de kwaliteit van de adviezen en de ondersteuning. Namens FedEC denkt Breuers & Cobelens mee over de inrichting van een nieuwe regeling.

 

Houd de website van RVO goed in de gaten voor meer informatie omtrent deze ontwikkeling. Bij vragen kunt u contact opnemen met RVO.

 

Breuers & Cobelens heeft geen gebruik gemaakt van de oude, nu gestopte, SVM regeling. Als de nieuwe regeling inderdaad beter wordt zal Breuers & Cobelens heroverwegen deze dienst aan te bieden!

 

 

We zijn apetrots op onze klanten!