Preloader image
Over onsOver ons

FAQ

Veelgestelde vragen na oplevering van een energielabel.

Hoe hoog is de boete voor het niet hebben van een energielabel?

Een woningeigenaar die bij verkoop of oplevering aan de nieuwe eigenaar geen afschrift van een geldig energielabel beschikbaar stelt, kan een boete krijgen. De boetebedragen zijn per 1 november 2021 opgehoogd. Een particulier kan een boete krijgen van € 435 en voor een bedrijf is de boete € 870. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder geldig energielabel. Meer informatie hierover is te vinden op de website van ILT.

Ik heb na de opname nog aanvullende informatie gevonden, kunt u dit nog meenemen?

Ja, maar dit resulteert helaas wel in extra kosten. Veelal hebben we reeds in de offerte vermeldt wat de kosten zijn van een toelichting of herbeoordeling van een dossier. We kunnen niet voorspellen of uw gebouw een ander energielabel krijgt na verwerking van de extra informatie. Of uw gebouw een ander energielabel krijgt na de herbeoordeling heeft geen invloed op de kosten.

Ik ga nu renoveren, kunt u mijn energielabel aanpassen?

Ja, we komen graag na renovatie een nieuw energielabel opstellen. Indien we uw gebouw eerder hebben opgenomen, is er voor ons bij de tweede opname minder werk en dit resulteert in lagere kosten voor u. Geef aub bij uw offerte-aanvraag aan dat we uw pand eerder hebben opgenomen. We kunnen alleen aspecten meenemen die reeds gemonteerd zijn. Zaken die nog in aanbouw of in opdracht zijn mogen we niet meenemen. U kunt ons het beste laten komen als u klaar bent.

U heeft het steeds over “wettelijk aangewezen”, waar staat dat dan?

De BEG verwijst naar de REG. De REG verwijst naar de beoordelingsrichtlijn BRL9500. De BRL9500 verwijst weer naar de opnameprotocollen ISSO 82.1 en ISSO 75.1. De rekenregels achter de ISSO protocollen staan in de NTA8800. De wetgeving BEG/REG is kosteloos toegankelijk. De NTA8800 is vooralsnog kosteloos te bestellen bij NEN. De beoordelingsrichtlijn en opnameprotocollen zijn tegen betaling te bestellen bij ISSO.

Wat mag u meenemen als “bewijs” dat mijn gebouw een bepaalde isolatie/installatie heeft?

  1. Een eigen constatering van onze collega op het moment van de opname, conform de opnameprotocollen.
  2. Isolatiediktes van bouwtekening/detail, welke is goedgekeurd door het college van B&W bij een aanvraag bouw- of omgevingsvergunning.
  3. Een factuur op het juiste adres waaruit onomstotelijk aantallen, materiaalspecificatie en toepassing blijkt. Dit dient u helaas letterlijk en bureaucratisch te lezen. Facturen met “termijn 3 van 3” of facturen op het adres van de aannemer mogen niet meegenomen worden. Ook eigen verklaringen, verklaringen van leveranciers, (al dan niet getekende) opdrachten, offertes, garantiebewijzen, bonnetjes van bouwmarkten, enz. mogen niet meegenomen worden.
Rendementen van installaties en isolatiewaardes van fabrikanten mogen niet één-op-één overgenomen worden. We moeten rekenen met isolatiewaardes conform bcrg.nl verklaringen en bij het ontbreken van een bcrg.nl verklaring met forfaitaire waardes (standaardwaardes). Het kan voorkomen dat de isolatiewaarde zoals genoemd op bcrg.nl lager is dan de opgave van de fabrikant. De fabrikant vermeldt de isolatiewaarde van alléén het isolatiemateriaal, bcrg.nl vermeldt de isolatiewaarde inclusief toepassingsverliezen, koudebruggen en overige constructieverliezen conform de NTA8800. De fabrikant heeft waarschijnlijk de waarheid gesproken inzake het isolatiemateriaal, en bcrg.nl ook conform de volledige constructie conform de NTA8800. We moeten rekenen met bcrg.nl verklaring.

Op het energielabel staan aspecten van mijn gebouw waarvan ik denk dat ze beter zijn. Hoe kan het dat dit niet is meegenomen?

Het energielabel is opgesteld op basis van onze invoer op basis van de momentopname tijdens ons bezoek aan uw gebouw, conform de wettelijk aangewezen protocollen. Het opstellen van een energielabel is in Nederland gecertificeerd werk waarin zowel interne, als externe procesmatige kwaliteitssystemen jaarlijks ge-audit worden. Daarnaast worden in de audit steekproeven genomen. We hebben geen andere keuze dan ons aan de wettelijk aangewezen protocollen te houden. Ons beleid is dat alles wat we in uw voordeel mee kunnen nemen, zeker meenemen. Al het grijze gebied wat er is, nemen we in uw voordeel mee. Alle informatie die u vooraf aangeleverd heeft, is meegenomen. Mogelijk heeft onze collega tijdens de opname u nog vragen gesteld. Soms gebeurt het dat ook wij een sterk vermoeden hebben dat een bepaald aspect van een gebouw beter is dan dat waar we via het protocol op uitkomen, en de eigenaar/aannemer verklaart dat vaak ook. Ons vermoeden, of een verklaring van een gebouw-eigenaar of aannemer, mogen we helaas niet meenemen. Zie tevens vraag 4. Als u wilt kunnen we een telefonische (video)toelichting geven op uw energielabel. De kosten hebben we vaak als optie aangeboden in onze offerte, als dit niet het geval was dan kunt u deze opvragen.

Op het energielabel staat “verbetering aanbevolen” voor een aspect waarvan ik weet dat dit technisch en/of financieel onrealistisch is. Hoe kan dat?

De vormgeving van het energielabel en de daarop genoemde verbetermogelijkheden zijn helaas buiten onze invloed. Wij krijgen de PDF aldus aangeleverd; het is een formeel document opgesteld door de Nederlandse overheid; zie de laatste pagina op het energielabel. De verbetervoorstellen op het energielabel worden door de overheid vermeld op basis van hoe uw gebouw, conform de wettelijk aangewezen opnameprotocollen, nu is. Onze indruk is dat de overheid met de genoemde verbetervoorstellen aanstuurt op extreem geïsoleerde gebouwen voorzien van high-tech installaties zoals gebouwen zouden kunnen worden richting 2050. Vanuit die optiek zijn er inderdaad veel aspecten van de huidige gebouwen in Nederland voor verbetering vatbaar. Als u wilt kunnen we een telefonische (video)toelichting geven op uw energielabel. De kosten hebben we vaak als optie aangeboden in onze offerte, als dit niet het geval was dan kunt u deze opvragen. De overheid vermeldt het volgende op het energielabel: “Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden - uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit - is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren.” Als u wilt kunt u een quick scan, of een maatwerkadvies bij ons bestellen om besparingsmaatregelen op basis van de energielabelmethodiek specifiek voor uw situatie en gebouw in kaart te brengen. Veelal hebben we dit als optie aangeboden in onze offerte, als dit niet het geval was dan kunt u deze opvragen.

Hoe lang is dit energielabel geldig?

10 jaar.