Preloader image

Nog maar 44% van alle energielabel-C-plichtige kantoren heeft een energielabel C of hoger

Op het meetmoment van 1 januari 2022 had slechts 44% van alle label-C-plichtige kantoren een energielabel C of beter. Er moet met nog maar een jaar te gaan dus nog het nodige gebeuren.

 

RVO schat dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Dit raamt RVO op basis van verschillende registraties. Niet alle kantoren vallen onder de label C-verplichting. Kleine kantoren vallen er bijvoorbeeld niet onder. Het aantal kantoren met label C of beter is in de afgelopen jaren steeds verder toegenomen.

 

De andere 56% voldoet nog niet aan de label-C-verplichting. Voor 12% staat er een rood energielabel geregistreerd (D of slechter). Voor de resterende 44% is nog geen energielabel geregistreerd. Gebeurt dit wel, dan schat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB, april 2021) dat ongeveer 30% hiervan een groen label krijgt.

 

Breuers & Cobelens kan u helpen om voor uw kantoor of kantoren het energielabel C te halen. Met gedegen advies over de maatregelen die genomen dienen te worden. En het opnemen en afmelden van het energielabel nadat de verbeteringen zijn uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u kijken op energielabelc.nl/ of op onze EP-U pagina.

 

 

We zijn apetrots op onze klanten!