Preloader image

Kwaliteit van het energielabel

  Uit de monitoringrapportage van de kwaliteitscontrole van energielabels over het jaar 2021 blijkt dat 84,3% van alle woninglabels en 87,5% van alle utiliteitslabels in het nieuwe NTA8800 methode van goede kwaliteit zijn.   Met een percentage kritieke afwijkingen van 15,7% bij woningen en 12,5% bij de utiliteitsbouw...

Energielabel Recreatiewoningen vanaf 1 januari 2024 verplicht

  In een kamerbrief maakt minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, bekent dat ook recreatiewoningen per 1 januari 2024 aan de label en advertentieplicht moeten voldoen. Dit zal nog verder in de media gebracht worden.   Het energielabel is verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur...

Waarde en effecten van het energielabel

  In een kwantitatief en kwalitatief onderzoek in opdracht van minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge komen de onderzoekers tot de volgende conclusies   1. De bewustwording omtrent verduurzaming van de woning is de afgelopen jaren wel toegenomen, maar dit is niet gestimuleerd door het...

Huurhuizen moeten vanaf 2030 minimaal energielabel D hebben

Niet alleen woningbouwverenigingen, maar ook particuliere en commerciële investeerders vallen onder de verplichting om uiterlijk in 2030 alle energielabels E, F en G voor woningen uitgefaseerd te hebben. Zonder energielabel D of beter, mogen de woningen vanaf 2030 niet meer verhuurd worden. In Nederland staan...

Het is 2 voor 12 voor kantoren zonder energielabel C

Uit onderzoek van de “taskforce label A” blijkt dat 72% van alle label-C plichtige kantoren nog niet over een energielabel C beschikt. De tijd begint te dringen. Afhankelijk van uw kantoor stopt het niet alleen bij het vaststellen van een energielabel. Als er namelijk bij...

Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen

De herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen maakt deel uit van het Fit-for-55-pakket, welke invulling geeft aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van tenminste netto 55% in 2030 t.o.v. 1990 en klimaatneutraliteit in 2050. Ook de Renovatiegolf mededeling is hierin voorzien. De Renovatiegolf mededeling beoogt...

RVO ontwikkeld GIS-viewer voor kantoren in Nederland

In de GIS-viewer zijn alle kantoren in Nederland in kaart gebracht. Ook is daarbij naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting.   De al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer meegenomen. Hiermee is de GIS-viewer dus een hulpmiddel voor zowel kantooreigenaren als...