Preloader image

RVO ontwikkeld GIS-viewer voor kantoren in Nederland

In de GIS-viewer zijn alle kantoren in Nederland in kaart gebracht. Ook is daarbij naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting.

 

De al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer meegenomen. Hiermee is de GIS-viewer dus een hulpmiddel voor zowel kantooreigenaren als handhavers. Zij kunnen hiermee de locaties inschatten van de label C-plichtige kantoren die nog niet aan de verplichting voldoen.

 

Omdat de GIS-viewer werkt met verschillende databronnen kunnen aan de GIS-viewer geen rechten worden ontleend.

 

We zijn apetrots op onze klanten!