Preloader image

Energielabel Recreatiewoningen vanaf 1 januari 2024 verplicht

 

In een kamerbrief maakt minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, bekent dat ook recreatiewoningen per 1 januari 2024 aan de label en advertentieplicht moeten voldoen. Dit zal nog verder in de media gebracht worden.

 

Het energielabel is verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van gebouwen en dient vermeld te worden in de advertentie bij verkoop en verhuur. Dit geldt ook voor recreatiewoningen. De uitzondering op de labelplicht voor woningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt is in correspondentie met de branchevereniging HISWA-RECRON in 2012 en 2013 echter anders uitgelegd dan voorgeschreven in de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).

 

Dit betekent dat veel recreatiewoningen wel onder de energielabelplicht vallen, maar op dit moment geen geregistreerd energielabel hebben. Dit gaat naar schatting om 74.000 van de ongeveer 90.000 recreatiewoningen in Nederland. Breuers & Cobelens kan u helpen met het verkrijgen van dit energielabel recreatiewoningen.

 

De uitzondering geldt als een woning in totaal minder dan vier maanden per jaar wordt gebruikt, en met een verwacht energiegebruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik. Dit heeft betrekking op het totale gebruik ongeacht wie de gebruiker, bezoeker of bewoner is van de woning en geldt dus niet per gebruiker zoals in de eerdere correspondentie met de recreatiebranche is aangegeven.

 

Eigenaren en beheerders van recreatiewoningen krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om aan de verplichtingen te voldoen. Er wordt hiermee voldoende tijd geboden aan eigenaren van recreatiewoningen om een energielabel te registreren.

 

Er kan aanzienlijk op kosten worden bespaard door voor grote aantallen vergelijkbare woningen op een recreatiepark in één keer de energielabels te laten berekenen en registreren. De energieadviseur kan dan gelijke gegevens als plattegronden hergebruiken en is daardoor minder tijd kwijt per woning. Aan de hand van dit onderzoek wordt gekeken of de mogelijkheid tot hergebruiken van gegevens verduidelijkt moet worden voor energieadviseurs in de opnameprotocollen en beoordelingsrichtlijnen door ISSO en InstallQ. Van deze werkwijze kan per direct gebruik worden gemaakt waardoor eigenaren en beheerders nu al kunnen starten met het labelen van recreatiewoningen.

 

Breuers & Cobelens heeft dit onderzoek gedaan voor het ministerie van binnenlandse zaken en HISWA-RECRON. De mogelijkheid om grote aantallen vergelijkbare woningen van het energielabel recreatiewoningen te voorzien is bij ons al geïntegreerd in de werkwijze. U kunt gebruik maken van onze prijscalculator om een passende offerte aan te vragen voor uw woning(en).

 

We zijn apetrots op onze klanten!