Preloader image

Huurhuizen moeten vanaf 2030 minimaal energielabel D hebben

Niet alleen woningbouwverenigingen, maar ook particuliere en commerciële investeerders vallen onder de verplichting om uiterlijk in 2030 alle energielabels E, F en G voor woningen uitgefaseerd te hebben. Zonder energielabel D of beter, mogen de woningen vanaf 2030 niet meer verhuurd worden. In Nederland staan...

Het is 2 voor 12 voor kantoren zonder energielabel C

Uit onderzoek van de “taskforce label A” blijkt dat 72% van alle label-C plichtige kantoren nog niet over een energielabel C beschikt. De tijd begint te dringen. Afhankelijk van uw kantoor stopt het niet alleen bij het vaststellen van een energielabel. Als er namelijk bij...

RVV-V eerder dicht door afschaffen verhuurverheffing

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarin u nog verhuurderheffing betaalt en de RVV kunt gebruiken.   Wilt u...

Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen

De herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen maakt deel uit van het Fit-for-55-pakket, welke invulling geeft aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van tenminste netto 55% in 2030 t.o.v. 1990 en klimaatneutraliteit in 2050. Ook de Renovatiegolf mededeling is hierin voorzien. De Renovatiegolf mededeling beoogt...

RVO ontwikkeld GIS-viewer voor kantoren in Nederland

In de GIS-viewer zijn alle kantoren in Nederland in kaart gebracht. Ook is daarbij naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting.   De al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer meegenomen. Hiermee is de GIS-viewer dus een hulpmiddel voor zowel kantooreigenaren als...

Woningcorporaties zetten verduurzaming gestaag door

Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van woningen en blijven inzetten op verduurzaming. Uit de cijfers van de Aedes-benchmark blijkt dat corporaties - volgens prognose - eind 2021 gemiddeld energielabel B halen, als door een wijziging de systematiek niet was aangepast. Corporaties komen daarmee als...

Adverteren met woningen zonder energielabel verboden

Vanaf begin dit jaar is het verboden om te adverteren met woningen die nog geen energielabel hebben. De handhaving hiervan was opgeschort wegen het te kort aan gecertificeerde energieadviseurs, echter is dat te kort nu grotendeels weggewerkt.   Daarom zal per 1 januari 2022 het verbod gehandhaafd...