Preloader image

RVV-V eerder dicht door afschaffen verhuurverheffing

In het coalitieakkoord is aangekondigd dat de verhuurderheffing per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Het kabinet gaat hierover in 2022 een wetsvoorstel aanbieden aan het parlement. Dit betekent dat 2022 het laatste jaar is waarin u nog verhuurderheffing betaalt en de RVV kunt gebruiken.

 

Wilt u een gerealiseerde investering aanmelden om in boekjaar 2022 nog een vermindering op de verhuurderheffing te krijgen? Dan moeten wij de investeringsverklaring voor 1 oktober 2022 afgeven.

 

Meldt u vóór 5 augustus 2022 een gerealiseerde investering bij ons aan en voldoet deze aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u de definitieve investeringsverklaring voor 1 oktober 2022.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de RVV Verduurzaming moest u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent als woningcorporatie of verhuurder in bezit van meer dan 50 sociale huurwoningen.
 • U moet verhuurderheffing betalen.
 • U verbetert de woningen energetisch met ten minste 3 stappen in de energielabelklasse van de NTA 8800.
 • De woningen krijgen allemaal een energielabelklasse B of hoger.
 • U doet een minimale investering per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de energielabelklassen van de NTA 8800.
 • U zorgt dat de renovatiewerkzaamheden vóór 5 augustus 2022 zijn afgerond en de woningen als gerealiseerde investering zijn aangemeld.

Op de pagina Tabel energielabel, heffingsvermindering, investering verhuurder 2021 leest u met welke bedragen de heffing vermindert. Dit gebeurt op basis van het aantal gerealiseerde stappen in de energielabelklassen van de NTA 8800 en het minimaal gerealiseerde investeringsbedrag.

 

Administratie

Als u gebruik maakt van de regeling, dan moet u een aparte administratie hebben voor de woningen en de energielabels (NTA 8800) waarvoor u de investeringen aanmeldt. Dit betekent vooraf een gedegen en inzichtelijke voorbereiding van:

 • afspraken
 • administratie
 • berekeningen
 • (gescheiden) begrotingen/offertes

De belangrijkste correspondentie is digitaal beschikbaar nadat u inlogt met uw DigiD of eH2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+. Vanaf 1 november 2021 heeft u de DigiD app óf DigiD met sms-controle nodig. Denk bij correspondentie bijvoorbeeld aan de beslissing op uw melding of een verzoek om aanvullende gegevens. Let op: dit geldt voor meldingen RVV Verduurzaming 2021. Correspondentie over eerder ingediende aanmeldingen is niet zichtbaar.

 

Na de realisatie

Na de realisatie moet u duidelijk kunnen aantonen:

 • welke werkzaamheden bijdroegen aan de verbetering van het energielabel;
 • hoeveel deze werkzaamheden kostten.

Wij kunnen deze administratie opvragen als onderdeel van een steekproefcontrole of als hiervoor aanleiding is. Kreeg u voor dezelfde verduurzamingsactiviteiten al een of meerdere subsidies, anders dan vermindering van de fiscale afdracht? Breng deze bijdragen dan in mindering op de investeringskosten.

 

We zijn apetrots op onze klanten!