Preloader image

Werkelijk energiegebruik niet geschikt als gelijkwaardig alternatief voor BENG2 op energielabel

Afgelopen maanden deed TNO in opdracht van het Platform Duurzame Huisvesting onderzoek naar utiliteitsbouw.

In dit onderzoek werd de relatie bekeken tussen het werkelijk energiegebruik en de BENG2 indicator zoals deze op het energielabel staat, berekend met de nieuwe NTA8800 methodiek.

Hoewel gemiddeld genomen het werkelijke energiegebruik afneemt bij betere energielabels, kun je op basis van het werkelijke energiegebruik van een gebouw slecht voorspellen welke energielabel dat gebouw heeft. De spreiding van het werkelijke energiegebruik binnen de verschillende gebruiksfuncties is daarvoor te groot, en er zijn te weinig variabelen gevonden waarmee deze spreiding verklaard kan worden.

 

Het onderzoek is te lezen via de website van het RVO.

 

We zijn apetrots op onze klanten!