Preloader image

Kamerbrief standaard en streefwaarden Energielabel

In deze brief informeert minister Ollongren de kamer over de status van het energielabel.

 

De belangrijkste punten voor eigenaren:

  • Per augustus wordt op een energielabel getoond of de woning voldoet aan de Standaard voor woningisolatie en daardoor in veel gevallen klaar is voor een overstap naar een duurzame warmtevoorziening, of dat de woning nog niet voldoet aan de Standaard.
  • Per september zijn ook alle labels geregistreerd tussen 1 januari 2021 en augustus voorzien van de Standaard en streefwaarden, deze labels kunnen opnieuw gedownload worden door de woningeigenaar op www.mijn.overheid.nl.
  • Een woningeigenaar die bij verkoop of oplevering aan de nieuwe eigenaar geen afschrift van een geldig energielabel beschikbaar stelt, kan een boete krijgen. De boetebedragen zijn per 1 november 2021 opgehoogd. Een particulier kan een boete krijgen van € 435 en voor een bedrijf is de boete € 870. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder geldig energielabel. Meer informatie hierover is te vinden op de website van ILT.
  • Indien het een overtreder niet te verwijten is dat er geen geldig energielabel aanwezig is bij de woningtransactie zal de ILT hier, conform artikel 5:41 van de
    Algemene wet bestuursrecht, rekening mee houden in de handhaving. Dit is de toets die de ILT doet op zienswijzen, wat betekent dat er geen boete zal worden
    opgelegd als de overtreding niet te wijten is aan de overtreder.
  • Per 1 november is een aantal van bijna 1.500 volledig vakbekwame energieadviseurs bereikt, dat is een verdrievoudiging van het aantal sinds 1 januari jl. Met 1.100 personen die nog bezig zijn om hun vakbekwaamheid te behalen, blijft dit aantal verder toenemen. Door het toegenomen aantal energieadviseurs zal er naar verwachting weinig tot geen sprake meer hoeven te zijn van het ontbreken van een label bij de woningtransactie door krapte op de markt.

 

We zijn apetrots op onze klanten!