Preloader image

Vanaf 1 augustus 2021 standaard waarde isolatie op energielabel

Vanaf 1 augustus staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de nieuwe ‘Standaard voor isolatie’.

 

De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning al dan niet goed genoeg is geïsoleerd. Is dat het geval, dan kan de woning aangesloten worden op een warmtepomp of een warmtenet. Met de aanduiding op het label zien potentiële kopers in hoeverre verbeteringen nog nodig zijn aan de woning voor verwarming zonder aardgas. Zo kunnen zij hier bij de aankoop en financiering rekening mee houden.

 

Voor de labels geregistreerd tussen 1 januari 2021 en 1 augustus is het vanaf 1 september mogelijk om het afgegeven label opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard. Daartoe kunt u de pdf van uw energielabel opnieuw downloaden op www.mijn.overheid.nl, onder het kopje Wonen bij de kadastrale gegevens.

 

Naast een Standaard voor de gehele woning zijn er ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen ontwikkeld. Deze streefwaarden zijn bedoeld om een ‘toekomstvaste’ referentie te geven voor een enkel bouwdeel zoals dak, vloer of ramen. Isoleren van een bouwdeel naar deze streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel afdoende is geïsoleerd en deze in de toekomst niet nog een keer geïsoleerd hoeft te worden. Ook de streefwaarden staan vanaf 1 augustus op het energielabel. Meer informatie is te vinden op: Standaard en streefwaarden voor woningisolatie | RVO.nl | Rijksdienst

 

Enkele voorbeelden zijn te vinden in de pdf’s hieronder.

Energielabel A+++ voorbeeld

Energielabel C voorbeeld