Preloader image

Eerste nieuwe energielabel afgemeld

Vandaag was het zo ver, we hebben het eerste NTA8800 energielabel afgemeld.

 

Vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe energielabel NTA8800 verplicht, deze vervangt het oude energielabel. NTA 8800 heeft als doel een transparante en eenduidige bepalingsmethode te zijn voor de energieprestatie van gebouwen, gebaseerd op de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) van de EU. De bepalingsmethode NTA 8800 is binnen randvoorwaarden ontwikkeld, zodat deze door de Rijksoverheid kan worden gebruikt voor het stellen van energieprestatie-eisen in de Nederlandse bouwregelgeving.

 

Met de NTA8800 verandert de indicator voor de energieprestatie, waardoor ook de klassegrenzen voor de energielabels veranderen. Door de nieuwe methode krijgt ongeveer de helft van de woningen een ander energielabel op het moment dat het huidige label is verlopen. Dit kan gevolgen hebben voor de puntentelling en daarmee voor de huurprijs.

 

Overheidsgebouwen moeten naast de eisen die in de NTA8800 zijn opgenomen per 1 januari 2021 ook voldoen aan de BENG eisen.

De BENG-eisen vervangen de energieprestatiecoëfficient (EPC). In de praktijk betekent dit dat de energieprestatie van nieuwbouw wordt vastgesteld aan de hand van drie eisen en dat het niet langer mogelijk is om de eisen onderling te compenseren.

 

De drie BENG-eisen zijn:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten