Preloader image

Waarom advies van belang is bij verduurzaming van gebouwen

Op 24 augustus publiceerde het PBL (planbureau voor de leefomgeving) een artikel waarin naar voren komt dat het merendeel van alle verduurzamingsmaatregelen van een woning niet terug verdiend wordt. Consumenten kunnen dus niet zonder gedegen advies over verduurzaming én de financiering hiervan.

 

Een voorbeeld uit het rapport: Een huishouden dat zijn woning verbetert van energielabel D naar energieneutraal in combinatie met energielabel B (dus gasloos, veel zonnepanelen en een warmtepomp) met een voordelige lening, ziet zijn totale woonlasten maandelijks met 50 euro dalen. Zelfs over een periode van 30 jaar is die besparing niet genoeg om de investering van 35.000 euro in de verduurzamingsmaatregelen terug te verdienen.

 

Dit rapport komt net op het moment dat de kennis en ervaringstoets afgeschaft dreigde te worden. Echter is in het artikel van het PBL duidelijk geworden dat verduurzaming van een gebouw niet zonder gedegen advies kan plaatsvinden .Zonder de noodzakelijke kennis- en ervaringstoets lopen consumenten het risico zich over een lange periode fors in de schulden te steken zonder dat deze investering zich terugverdient.

 

Wij kunnen, als onafhankelijk adviseur, een duidelijk beeld schetsen van de kosten en de terugverdientijd van de diverse verduurzamingsmaatregelen. Hierdoor kunt u als eigenaar (consument, VvE of woningbouwvereniging) van het gebouw kiezen voor de verduurzamingsmaatregelen die wel rendabel zijn op de lange termijn. Ook voor een aanvullende hypotheek voor verduurzaming is het advies een erg goede onderbouwing. De bank kan in het advies direct zien wat de terugverdientijd is van de verduurzamingsmaatregelen en of de investering dus rendabel is.

 

We zijn apetrots op onze klanten!

 

klanttevredenheid icoon
gecertificeerd
Duurzaamheid
Covid-19 protocol