Preloader image

Tijdelijke verhoging van de subsidiebedragen VvE’s

Door de coronacrisis is er een positieve, tijdelijke wijziging van toepassing. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om Verenigingen van Eigenaren tegemoet te komen door de subsidiebedragen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) tijdelijk te verhogen.

 

Het gaat hierbij om een tijdelijke verhoging van het subsidiebedrag per vierkante meter van 10% tot ongeveer 30%. De minister wil hiermee zorgen dat woningeigenaren hun verduurzamingsplannen alsnog kunnen uitvoeren.

 

Het doel van deze tijdelijke verhoging is om de verduurzaming van vastgoed door te laten gaan tijdens de coronacrisis. Wij kunnen u helpen gebruik te maken van deze regeling door een advies te geven over welke maatregelen geschikt zijn voor uw pand(en). Omdat wij gecertificeerd energieprestatie adviseur zijn komt ons advies in aanmerking voor subsidie. Het subsidiebedrag voor het maatwerkadviesrapport bedraagt €150,-. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

klanttevredenheid icoon
gecertificeerd
Duurzaamheid
Covid-19 protocol

 

Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE), woonvereniging of wooncoörperatie energiebesparende isolatiemaatregelen treffen voor uw woningen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

 

Vanuit deze regeling ontvangt u per gebouw eenmaal subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Heeft u meer dan één gebouw? Dan vraagt u per gebouw subsidie aan.

 

Voorwaarden:

 

 • De eigenaren én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar én bewoner volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • De eigenaren én bewoners zijn lid van de vereniging en kunnen maar één woning als hoofdverblijf hebben.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan uitvoeren door één of meer deskundige bouwbedrijven met een KVK-inschrijving. De woningeigenaren mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bouwbedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit moeten zij volledig, naar waarheid en leesbaar doen. Meer over dit formulier leest u in de volgende paragraaf.
 • De energiebesparende (isolatie)maatregelen moeten binnen 12 maanden na de beschikking uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
 • U mag de isolatie van de bestaande thermische schil van de woning/gebouw combineren met een uitbreiding of aanpassing van het gebouw. Deze nieuwbouwdelen zijn echter wel uitgesloten van de subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 kan de vereniging in overleg met RVO een voorschot krijgen. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO in één keer uit.
 • U mag ervoor kiezen om met de uitvoering van de energiebesparende isolatiemaatregelen te starten na het indienen van de aanvraag. U heeft echter pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking (het besluit over uw aanvraag) ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.
 • Bij bijzondere omstandigheden kan RVO één keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. U moet uw aanvraag tot uitstel wel goed onderbouwen.
 • Als u wijzigingen of aanvullingen op uw aanvraag heeft, geeft u deze zo snel mogelijk door via Klantcontact RVO onder vermelding van uw aanvraagnummer.

 

Lees alle voorwaarden op de website van de RVO.

 

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

We zijn apetrots op onze klanten!