Preloader image

A++ label wordt beloond

Update najaar 2014. Het A++ label komt per 1 januari 2015 te vervallen door de komst van het energielabel light. We zullen u via onze nieuwsbrief nader informeren zodra e.e.a. definitief is vastgesteld en details bekend zijn.

 

Zomer 2014

Je kunt naar onze mening maar één keer je geld uitgeven. Valt de energierekening lager uit doordat je een energiezuinig huis hebt, dan houd je dus geld over dat je weer kunt uitgeven aan je hypotheek. Met deze verklaring legt Bas van de Griendt, de nieuwe Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet uit. Hierin staat dat banken bij nieuwbouwwoningen met een A++ label een bedrag van € 8.000,- niet meerekenen bij het vaststellen van de hoogte van de hypotheek. Tevens zijn banken op dat moment bereid om 106% van de waarde van de woning aan hypotheek verlenen. De eerder genoemde Bas van de Griendt, milieumanager bij Bouwfonds Ontwikkeling, onderdeel van Rabo Vastgoedgroep, vertelt verder dat de lening wel gebruikt dient te worden om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. “Er is dus wel degelijk extra financiële ruimte, maar bijna niemand weet het nog, ” aldus van de Griendt.

 

COELO, het onderzoeksbureau van de Rijksuniversiteit van Groningen heeft volgens hem berekend dat 50% van de vaste woonlasten opgaat aan hypotheek en 25% van de rest is gerelateerd aan de  energiekosten. Dit zal in de toekomst voor datzelfde huis niet goedkoper worden, mits je je huis energiezuiniger maakt. MilieuCentraal gaat uit van een jaarlijkse stijging tot 2020 van 4% voor electriciteit en 5% voor gas. Het loont dus om te investeren in energiebesparende maatregelen.

 

Een snel rekensommetje met gegevens van het Nibud leert dat een gemiddeld tweepersoons huishouden in 2013 aan gaskosten per jaar € 1164,- heeft en aan electriciteitskosten per jaar € 672,- kwijt is. Een totaal van € 1836,-. In 2020 zouden volgens die berekeningen dezelfde mensen in totaal rond de € 700,- per jaar éxtra kwijt zijn aan de totale energiekosten ten opzichte van 2013.

 

In het jaar 2020 is het streven van de Nederlandse overheid om nieuwbouw energieneutraal op te leveren. Tegen die tijd wordt de energiezuinigheid van een woning een steeds grotere component bij de aankoop van een huis. Langzaam zie je die beweging nu al vorm krijgen. Maatregelen als bovenstaand getuigen van een visie, niet alleen om de huizenmarkt nu uit het slop te trekken in combinatie met energiebesparende maatregelen, maar ook van een visie op de toekomst waar we meer bewust gaan zijn van onze ecologische voetafdruk. Wie nu al energieneutraal (ver)bouwt, anticipeert dus op wettelijke verplichtingen die in de nabije toekomst gaan gelden. Daarmee zorg je er dus ook voor dat woningen en gebouwen hun waarde langer behouden.

 

Energielabel A++ wordt vaak toegekend aan nieuwbouw woningen (2012 en later). Voor bestaande bouw, helemaal als de woning wat ouder is, is een A++ label erg ambitieus. Als we de terugverdientijd, risico’s, onderhoud enz. meenemen in de calculatie blijkt vaak een “gewoon” A of B-label erg gunstig voor de portemonnee, het comfort en de waarde van de woning. Breuers & Cobelens adviseert u graag en neemt graag samen met u de mogelijkheden, met alle voor- en nadelen door.

 

We zijn apetrots op onze klanten!