Preloader image

Blog

Nader Voorschrift Energielabel

Najaar 2013

Het energielabel staat op het punt te veranderen. Alle woningcorporaties dienen binnenkort bij mutatie nieuwe zaken op te (laten) nemen. Zonder de nieuwe gegevens kunnen er geen energielabels meer afgemeld worden.

 

In 2008 is het energielabel in haar huidige vorm geïmplementeerd in de wet- en regelgeving rond huur- en koopwoningen. Net als de markt is de methodiek voor het opstellen van energielabels ook voortdurend in ontwikkeling. Deze methodiek heeft in 2009 en 2011 al kleine veranderingen doorgemaakt en het energielabel is inmiddels toegevoegd aan het woningwaarderingsstelsel WWS. Nu staat er een grotere wijziging op stapel met de nodige effecten voor woningcorporaties. Een samenvatting van de punten:

 

Energielabel light

 

De koopmarkt is in de ontwikkelingen achter gebleven op de verhuurmarkt. Een sanctionering voor het ontbreken van een energielabel voor koopwoningen is najaar 2012 weggestemd in de Tweede Kamer.

Het uitgangspunt voor de toekomst in de koopmarkt wordt volgens het laatste voorstel van minister Blok het “energielabel light”. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit label gebaseerd op een korte vragenlijst en wordt dit verstrekt aan alle woningen zonder huidig geldend energielabel. Het huidige energielabel houdt wel voordelen voor eigenaar-bewoners als bijvoorbeeld een grotere hypotheekruimte en kan derhalve ook nog gewoon opgesteld worden. Het “Energielabel light” is nog in de opstartende fase en de implementatie hiervan verwachten wij zeker niet voor 2015, alhoewel het kabinet vooralsnog “medio 2014” aangeeft als implementatie.

 

Nader voorschrift

 

De methodiek achter het bestaande energielabel wordt ook gewijzigd. In tegenstelling tot het vorige punt heeft dit grotere effecten voor woningcorporaties. Momenteel wordt er gewerkt aan het ‘nader voorschrift’, gebaseerd op de Nederlandse NEN 7120 en conform de Europese EPBD recast. Een eerdere versie van het nader voorschrift is al gepubliceerd, de definitieve versie verwachten we op zijn vroegst lente/zomer 2014. Concreet houdt dit in dat er een nieuwe opnamemethodiek aankomend is. Hierbij zijn voor het energielabel gegevens benodigd, welke in eerdere opnames nog niet meegenomen zijn. Waarschijnlijk gaat dit in ieder geval om onderstaande gegevens:

 

  • Oriëntaties van alle bouwdelen in plaats van alleen bij het glas
  • Perimeter (bijvoorbeeld vloeromtrek)
  • Meetinstructies voor oppervlakten wijzigen
  • Tapwater wordt uitgebreid

 

Naast deze opnames wordt ook de berekening aangepast. Zo wordt het gasverbruik realistischer weergegeven dan nu het geval is. Ook wordt er waarschijnlijk in de toekomst een koppeling met het woningwaarderingssysteem gemaakt aan de hand van de energie-index, niet aan de hand van het energielabel zoals nu het geval is. Zo is het mogelijk om een grotere nuancering dan de bestaande klassen te gebruiken. Laatst genoemde ontwikkeling is echter volledig afhankelijk van de nieuwe vorm van het woningwaarderingssysteem. Het streven van het ministerie is om 2015 het ‘nader voorschrift’ in te voeren.

 

Wat zijn de gevolgen voor corporaties?

 

Indien u zelf woningen opneemt kunt u er rekening mee houden dat er een aanvulling van uw medewerkers wordt gevraagd. Of dit een aanvullend examen of een verplicht bijscholingsmoment wordt is nog niet bekend. Verder dient het kwaliteitshandboek aangepast te worden op de wijzigingen. Vanaf de bekendmaking van de exacte inhoud van het ‘nader voorschrift’ kunt u een plan maken voor de nieuwe vorm van opnames.

 

We zijn apetrots op onze klanten!