Preloader image

Wat mag u meenemen als “bewijs” dat mijn gebouw een bepaalde isolatie/installatie heeft?

Wat mag u meenemen als “bewijs” dat mijn gebouw een bepaalde isolatie/installatie heeft?

  1. Een eigen constatering van onze collega op het moment van de opname, conform de opnameprotocollen.
  2. Isolatiediktes van bouwtekening/detail, welke is goedgekeurd door het college van B&W bij een aanvraag bouw- of omgevingsvergunning.
  3. Een factuur op het juiste adres waaruit onomstotelijk aantallen, materiaalspecificatie en toepassing blijkt. Dit dient u helaas letterlijk en bureaucratisch te lezen. Facturen met “termijn 3 van 3” of facturen op het adres van de aannemer mogen niet meegenomen worden. Ook eigen verklaringen, verklaringen van leveranciers, (al dan niet getekende) opdrachten, offertes, garantiebewijzen, bonnetjes van bouwmarkten, enz. mogen niet meegenomen worden.

Rendementen van installaties en isolatiewaardes van fabrikanten mogen niet één-op-één overgenomen worden. We moeten rekenen met isolatiewaardes conform bcrg.nl verklaringen en bij het ontbreken van een bcrg.nl verklaring met forfaitaire waardes (standaardwaardes). Het kan voorkomen dat de isolatiewaarde zoals genoemd op bcrg.nl lager is dan de opgave van de fabrikant. De fabrikant vermeldt de isolatiewaarde van alléén het isolatiemateriaal, bcrg.nl vermeldt de isolatiewaarde inclusief toepassingsverliezen, koudebruggen en overige constructieverliezen conform de NTA8800. De fabrikant heeft waarschijnlijk de waarheid gesproken inzake het isolatiemateriaal, en bcrg.nl ook conform de volledige constructie conform de NTA8800. We moeten rekenen met bcrg.nl verklaring.