Preloader image

Ik heb na de opname nog aanvullende informatie gevonden, kunt u dit nog meenemen?

Ik heb na de opname nog aanvullende informatie gevonden, kunt u dit nog meenemen?

Ja, maar dit resulteert helaas wel in extra kosten. Veelal hebben we reeds in de offerte vermeldt wat de kosten zijn van een toelichting of herbeoordeling van een dossier. We kunnen niet voorspellen of uw gebouw een ander energielabel krijgt na verwerking van de extra informatie. Of uw gebouw een ander energielabel krijgt na de herbeoordeling heeft geen invloed op de kosten.