Preloader image

Op het energielabel staat “verbetering aanbevolen” voor een aspect waarvan ik weet dat dit technisch en/of financieel onrealistisch is. Hoe kan dat?

Op het energielabel staat “verbetering aanbevolen” voor een aspect waarvan ik weet dat dit technisch en/of financieel onrealistisch is. Hoe kan dat?

De vormgeving van het energielabel en de daarop genoemde verbetermogelijkheden zijn helaas buiten onze invloed. Wij krijgen de PDF aldus aangeleverd; het is een formeel document opgesteld door de Nederlandse overheid; zie de laatste pagina op het energielabel. De verbetervoorstellen op het energielabel worden door de overheid vermeld op basis van hoe uw gebouw, conform de wettelijk aangewezen opnameprotocollen, nu is. Onze indruk is dat de overheid met de genoemde verbetervoorstellen aanstuurt op extreem geïsoleerde gebouwen voorzien van high-tech installaties zoals gebouwen zouden kunnen worden richting 2050. Vanuit die optiek zijn er inderdaad veel aspecten van de huidige gebouwen in Nederland voor verbetering vatbaar.

Als u wilt kunnen we een telefonische (video)toelichting geven op uw energielabel. De kosten hebben we vaak als optie aangeboden in onze offerte, als dit niet het geval was dan kunt u deze opvragen.

De overheid vermeldt het volgende op het energielabel: “Op basis van de energetische kenmerken van uw woning is een aantal mogelijke maatregelen bepaald. Hiermee kunt u de energieprestatie van uw woning verbeteren. Let op: het gaat om mogelijk kosteneffectieve maatregelen. Of deze maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden – uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenklimaat, comfort, gezondheid, technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit – is afhankelijk van de specifieke eigenschappen van uw woning. Een energiedeskundige kan u hier over adviseren.

Als u wilt kunt u een quick scan, of een maatwerkadvies bij ons bestellen om besparingsmaatregelen op basis van de energielabelmethodiek specifiek voor uw situatie en gebouw in kaart te brengen. Veelal hebben we dit als optie aangeboden in onze offerte, als dit niet het geval was dan kunt u deze opvragen.