Bij conditiemeting van gebouwen wordt de staat van onderhoud gemeten conform de NEN2767-standaard (waarbij ‘NEN’ staat voor ‘normalisatie en normen’ rondom kwaliteit en veiligheid). De bijbehorende meet- en registreermethode stelt van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering vast:

  • wat de eventuele gebreken zijn,
  • wat de omvang is van deze gebreken,
  • wat de intensiteit is van deze gebreken.

Samen leidt dit tot de conditiescore van een gebouw, die dankzij de NEN2768-standaard geheel objectief en reproduceerbaar is.

Het inspecteren van al deze elementen vormt de eerste opzet van een conditiemeting. Vervolgens wordt er een deskundige analyse gemaakt worden van de risico’s die gebrekkig of verkeerd onderhoud met zich meebrengen. Deze worden voor elk onderdeel afzonderlijk in kaart gebracht.

Hoe lager de score, des te eerder is ook onderhoud nodig om deze score te blijven handhaven. We laten u niet alleen staan zodra de conditiemeting klaar is, maar denken graag met u mee. Welke aanpassingen zijn voor u mogelijk om uw woning zo duurzaam mogelijk te maken? Wat is haalbaar en wat niet? Wat voor risico’s loopt u als u besluit om bepaalde aspecten (nog) niet aan te pakken?
Het uiteindelijke doel is maximaal wooncomfort dat past bij uw eigen wensen en mogelijkheden. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing.

Interesse in een conditiemeting?
Neem gerust contact op voor meer informatie.