Als u bouw- of verbouwplannen heeft dan passen uw ideeën niet altijd bij de bestaande bestemmingsplannen. Zodra uw bouwplan hiervan afwijkt dan kunt u bij de gemeente vragen om aanpassing van het huidige bestemmingsplan. U komt dan terecht in een planprocedure, die van start gaat met een vooroverleg met de gemeente. Doorgaans voert u eerst gesprekken met een ambtenaar Ruimtelijke Ordening, waarna een voorontwerp-bestemmingsplan volgt.
Dit plan wordt openbaar gemaakt zodat iedereen het kan bekijken. Vervolgens kan een ieder die erop tegen is dit kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Aan het eind van de rit biedt het College van Burgemeester en Wethouders een ontwerpbestemmingsplan aan bij de gemeenteraad. Deze raad beslist uiteindelijk of er een akkoord komt voor de plannen. Zo ja dan krijgt u een omgevingsvergunning, en kunnen uw woonwensen en bouwplannen gerealiseerd worden.

 

De juiste route

Voor wie de weg weet binnen het gemeentelijk reilen en zeilen, hoeft deze route niet al te moeilijk te zijn. Vaak is de wijze waarop iemand zijn plannen voorlegt aan de gemeente bijna belangrijker dan het plan zelf. Het gaat om het gebruik van de juiste woorden en streven naar samenwerking. Wat zijn de belangen van de gemeente en de omwonenden?
Breuers en Cobelens weet de juiste vertaalslag te maken van ruimtelijke ordening en de taal van de ambtenaren die zich hiermee bezighouden. In de loop der jaren hebben we veel ambtenaren persoonlijk leren kennen, waardoor we al snel weten waar we moeten zijn.
Iemand die ons vanaf het begin in de arm neemt, bespaart zichzelf daarmee heel wat tijd en daarmee ook geld. We kijken graag met u naar de mogelijkheden van uw ruimtelijke plannen, zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau.

 

Ons primaire werkgebied bevindt zich in het midden en westen van Noord-Brabant (Tilburg, Dongen, Gilze-Rijen, Waalwijk, Geertruidenberg, Alphen-Chaam, Goirle, Kaatsheuvel, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Oosterhout, Drimmelen, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht).

Bouwplannen of bezig met bestemmingsplannen en vergunningen?
Neem gerust contact op voor meer informatie.