U heeft een idee, of misschien zelfs al een uitgewerkt plan, maar u heeft nog toestemming nodig van de gemeente. Het moet passend zijn; uw idee dient aldus te worden ingediend bij de gemeente. Soms is uw idee niet direct passend, het kan niet worden uitgevoerd zonder bijvoorbeeld een uitzondering op, of wijziging van het bestemmingsplan.

Het omgekeerde komt ook voor, eens in de 10 jaar herziet de gemeente ieder bestemmingsplan. Dit is het moment dat er mogelijk zaken voor u wijzigen of om relatief “eenvoudig” uw wensen mee te laten nemen. In ieder geval hét moment er bovenop te zitten!

Het BRO steunpunt kan u helpen de gemeente mee te krijgen in uw idee. Mogelijke zorgen van de gemeente of andere belanghebbenden, al dan niet terecht, weg te nemen. Met de juiste onderzoeken, de juiste expertise, de juiste persoon op de juiste wijze benaderen. Iedere situatie is uniek en per situatie zijn verschillende onderzoeken/producten nodig. Welke onderzoeken/producten noodzakelijk zijn, welke wenselijk zijn en wat uw kansen zijn kunnen we u adviseren in een persoonlijk gesprek. Dit eerste intake gesprek is kosteloos. U heeft er tenslotte niets aan als u vol goede moed start maar na een half jaar de bouw ruim een jaar stilligt omdat er bijvoorbeeld een zeldzame diersoort is aangetroffen. Beter had u dit vooraf geweten en maatregelen genomen. Zodat u, met respect voor de natuur en wet- en regelgeving hieromtrent, door kan gaan met de realisatie van uw plannen.

Enkele voorbeelden van onderzoeken/producten die veel voorkomen:

Een BRO-steunpunt levert ook de minder voorkomende onderzoeken en producten van BRO. Tegen een scherper regionaal tarief. Volledig opgesteld volgens de randvoorwaarden van BRO,  in het door gemeenten zo gewaardeerde BRO-jasje.