Vanaf 1 juli 2013 wordt er bij een nieuwbouwwoning een “energielabel nieuwbouw” opgeleverd (EPN) . Dit energielabel nieuwbouw kan tevens ingezet worden bij vergaande renovaties, waarbij er bijvoorbeeld tot passiefhuisniveau wordt gerenoveerd. Tot slot kan deze rekenmethodiek ingezet worden bij woningen jonger dan 10 jaar.

Het energielabel nieuwbouw is gebaseerd op de EPC-berekening (EnergiePrestatieCoëfficiënt) volgens de NEN7120 norm. Er kunnen met het energielabel nieuwbouw labelscores worden behaald tot en met A++++.

Energielabel EPC
A++++ <= 0,20
A+++ 0,21 t/m 0,40
A++ 0,41 t/m 0,60
A+ 0,61 t/m 0,80
A 0,81 t/m 1,05

Ondanks dat op het moment van schrijven (november 2012) de pilots nog lopen, zijn er reeds nu al zaken bekend waar een bouwbedrijf rekening mee dient te houden. Breuers & Cobelens volgt de ontwikkelingen nauwgezet, is bezig met het schrijven van cursussen m.b.t. het energielabel nieuwbouw en geeft momenteel reeds presentaties bij bouwbedrijven. Voor bouwbedrijven geldt dat reeds vandaag tijdens de bouw bewijsmateriaal dient te worden verzameld teneinde bij oplevering na 1 juli 2013 het energielabel nieuwbouw te kunnen opstellen.

Neem contact met ons op voor een korte presentatie voor uw projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders en andere geïnteresseerden waarin we kort de context schetsen om vervolgens pragmatisch uit te leggen waaraan voldaan moet worden. Na afloop van deze presentatie introductie energielabel nieuwbouw delen we onze standaardformulieren (ook digitaal) waarmee we helpen zo eenvoudig mogelijk te voldoen aan de nieuwe eisen. Deze korte cursus introductie energielabel nieuwbouw is prima in te passen op het einde van een werkdag. In de praktijk duurt dit 1 a 2 uur, afhankelijk van de hoeveelheid vragen.